Organisatie en bestuur

Het dagelijks bestuur van We Connect bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.
Verder zijn er leden die zich bezighouden met de PR en communicatie, ledencommissie en evenementen.
Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wordt er gewerkt met een (tweemaandelijks) roulerende dagvoorzitter.
Hierdoor komt ieder lid periodiek aan de beurt om de dagvoorzitter te zijn.

IJpe Schuitemaker

Voorzitter

Frans van Rijn

Secretaris

Peter van Koppen

Penningmeester