Lidmaatschap van We Connect is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Uiteindelijk vormen we een vertrouwde groep voor, door en vooral mét elkaar.
Dit betekent concreet dat we ons committeren aan de volgende afspraken:

  • Oog en oor, aandacht, respect en vertrouwen hebben voor en in elkaar.
  • Aanwezig zijn tijdens de wekelijkse ontbijtbijeenkomsten.
  • Inzet en actieve deelname tijdens de wekelijkse ontbijtbijeenkomsten.
  • Bij afwezigheid indien mogelijk een vervanger uitnodigen.
  • Iedereen wordt ‘gezien en gehoord’ tijdens de bijeenkomst.
  • Actief en vertrouwelijk deelnemen aan de maandelijkse intervisie.
  • Business scheppen voor een ander.
  • Periodiek verzorgen van een 10 minutenpresentatie over jouw business.